IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Służba BHP 4.0

PROGRAM

IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Służba BHP 4.0”

DZIEŃ 1 – 8 WRZEŚNIA 2022 r.   

 

09.30-09.45 UROCZYSTE OTWARCIE I POWITANIE UCZESTNIKÓW
• Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
• dr. hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego


Adresy powitalne
Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy
Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
prof. dr hab. med. Joanna Jurewicz, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań Naukowych, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera w Łodzi
• Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
• przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


10.00-11.00 SESJA INAUGURACYJNA

"Strategiczne ramy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - jakie wyzwania czekają służbę bhp?"

• Postęp techniczny i transformacja cyfrowa, a zdrowie człowieka – dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego
• Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy – strategia UE a działania Państwowej Inspekcji Pracy – Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy
• Rola UDT w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego – Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego


11.00-11.20 Przerwa kawowaPANELE TEMATYCZNE

Prowadzenie paneli: red. Michał Olszański

 

PANELE TEMATYCZNE

 

11.20-12.10 PANEL 1

Transformacja cyfrowa, platformy internetowe, sztuczna inteligencja a zdrowie psychiczne

Tematyka dyskusji:

Zapobieganie zagrożeniom w zmieniającym się świecie pracy – technostres
• Nowe kompetencje służby bhp
• Potrzeby  edukacyjne i szkoleniowe w zakresie stosowania nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych

Paneliści:
1. dr hab. Dorota Żołnierczyk, Kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy, Zakład Ergonomii CIOP-PIB
2. Paweł Kania, Specj. ds. BHP w Intersport Polska Sp. Akcyjna, Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie
3. Tomasz Zadrejkowski, Gł. Specj. ds. BHP w Tapflo sp. z o.o
4. Kaja Staszewska z Pracowni Psychologii Zdrowia i Pracy, Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi


12.10-12.15 Przerwa techniczna


12.15-13.05 PANEL 2

Czynniki rakotwórcze i mutagenne, respirabilna krzemionka krystaliczna – zapobieganie i ograniczenie zagrożeń

Tematyka dyskusji:
• Identyfikacja i ograniczenie narażenia zawodowego podczas stosowania czynników rakotwórczych i mutagennych oraz respirabilnej krzemionki krystalicznej
• Definicja osoby „narażonej” i osoby w „kontakcie”
• Zatrudnianie pracowników młodocianych w warunkach zagrożeń

Paneliści:
1. dr Jolanta Skowroń, Pracownia Toksykologii, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
2. dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
3. prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego IMP
4. Magdalena Pasik, Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP
5. dr inż. Józef Witczak, wiceprezes Zarządu Głównego OSPS BHP


13.05-13.10 Przerwa techniczna


13.10-14.00 PANEL 3

Gotowość szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia

Tematyka dyskusji:
    • Zwiększanie gotowości na szybkie reagowanie na zagrożenia, związane w szczególności z narażeniem na niebezpieczne warunki zatrudnienia m.in. pracowników transgranicznych i mobilnych

    • Sposoby zwiększania aktywności w przeciwdziałaniu pojawiającym się nieznanym wcześniej zagrożeniom w środowisku pracy

Paneliści:
    1. Paweł Rajewski, Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego UDT
    2. dr Małgorzata Pęciłło, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB
    3. Dariusz Górski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w GIP
    4. Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy MRiPS
    5. Iwona Pietraszewska, Główny Specjalistads. BHP, TURNER & TOWNSEND sp. z o.o.


14.00-15.00 Lunch
Konsultacje z panelistami
Konsultacje na stoiskach wystawców

 

15.00-18.00 Wystąpienia Partnerów – wstęp do tematów warsztatów 

    • Skuteczna ochrona rąk w przemyśle. Właściwy dobór rękawic oraz środków higieny – Alfa i Omega
    • Wyzwania nowoczesnego przemysłu. Bezpieczna praca z elektrycznością statyczną w strefach EPA  ATEX – Ejendals AB Szwecja
    • Przemysł 4.0 - jak oceniać ryzyko dla nowoczesnych maszyn produkcyjnych – ELOKON sp. z o.o.
    • Wpływ stresu oraz profilaktyka układu mięśniowo-szkieletowego przy pracy na wysokości. Innowacje Faraone - Faraone Poland Sp. z o.o.
    • Środki ochrony dróg oddechowych – dobór i dopasowanie – Filter Service sp. z o.o.
    • Stosowanie akcesoriów chłodzących jako istotny element poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy w środowiskach o wysokiej temperaturze – INUTEQ B.V. Holandia
    • Odzież robocza – druga skóra pracownika -  Iturri Poland sp. z o.o.

18.00 Podsumowanie i zakończenie I dnia Forum

20.00 BANKIET

 

DZIEŃ 2 – 9 WRZEŚNIA 2022 r.   

 

09.00-09.15 POWITANIE UCZESTNIKÓW I ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA IV FORUM

Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, przedstawiciel Partnerów

09.20-13.00 Warsztaty doskonalące pracę służby bhp, przygotowane przez Partnerów.

13.00 Podsumowanie i zakończenie II dnia Forum

13.30 Lunch


 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

  Urząd Dozoru Technicznego        

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

 

Regulamin       Polityka prywatności

Copyright © OSPSBHP 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.